Est  Eng 

Osata esmaabi, see on sama, mis süüdata väike täht.

Ükskõik, kui kõrgel tasemel on kiirabi, oled kannatanu tegeliku saatuse otsustaja Sina!

See, mida teed Sina esimestel minutitel pärast õnnetust, otsustab kannatanu saatuse. Kiirabi ei saa seda hiljem muuta.
 

Uudised
Kontaktid
Meie laul
Valu Vennaskond
Sponsorid
Esmaabist ja mitte ainult
Hea Inimese Gala
Esmaabivõistlus

Teeme nüüd siis fotomeenutuse Mustamäe ja Nõmme laste Hea Inimese Galast.  Need kes osalesid, on mulle saatnud mitmeid meile ja inimesed tunnistasid, et Eestimaal, kus viimastel nädalatel saab põhiliselt meediaruumis sõna julmus ning jõhkrus, oli Kaja kultuurikeskuses toimunud üritus nagu palsam haigele hingele.  Tõepoolest- dikussioon omastehooldajate raske olukorra üle, erihooldekodudes toimuv, järjekordne rahapesu Sotsiaalministeeriumis – Uhh! Enam ei taha ja ei suuda. Ja kuidas sellest välja pääseda?  Kunagi küsiti targalt, kuidas süüa elevanti? Eks meie probleemipundar sarnanebki elevandiga ja kuidas seda elevanti siis süüa tuleb? Tark vastanud: ampsukaupa.  Ja see, mis Hea Inimese Galal toimus, oligi amps meie probleemielevandist. Kella 9.45 ajal oli Kaja kultuurikeskuses juba kõva sagimine. Saabusid lasteaedade esindused.

Registreerimine autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Registreerimine
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Lapsed  ja nende õpetajas said selga hoolimise särgid ja märgid ning kleepsud

Terveks eluks vajalik on virtuaalne õpe, kus antakse üldkasulikke teadmisi erinevatest eluvaldkondadest. Üheks osaks selles saab olema ka esmaabikool. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Terveks eluks vajalik on virtuaalne õpe, kus antakse üldkasulikke teadmisi erinevatest eluvaldkondadest. Üheks osaks selles saab olema ka esmaabikool.
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Edasi läksid lapsed saali, kus igale grupile oli valmis pandud oma “pesa”. Pakiti lahti esitlused, mille olid teinud projektis osalenud lasteaiarühmad. Rõõmuga veendusid korraldajad, et  nende sõnum oli pärale jõudnud.  Me ei korraldanud  järjekordset võistlust või propageerinud meedikute elukutset  vaid teadsime, mis on meie eesmärk – oleme ühisel teel Hea Inimese Maa  poole.

Rännaku laste teekond Hea Inimese Maale autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Rännaku laste teekond Hea Inimese Maale
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Meie hoolime! foto autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Meie hoolime!
foto autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Lapsed olid mõistnud, et aitamiseks ei piisa kohe üldse ainult helistamisest  numbrile 112 vaid  tuleb ise teha suuri tegusid, et elusid päästa.

Kõige pealt veri kinni, siis hingamisteed lahti ja alles siis kiirabi appi. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kõige pealt veri kinni, siis hingamisteed lahti ja alles siis kiirabi appi.
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Nii sai pea pealt uuesti jalgadele keeratud meil nii deformeerunud maailmapilt, et pole vaja midagi osata, peamine on osta teenust.

Kirjutada õigesti- hingamisteed vajab seel harjutamist, aga praktikas on meil asi klaar. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kirjutada õigesti- hingamisteed vajab veel harjutamist, aga praktikas on meil asi klaar.
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Ja siis tulid pisikesed sõnavõtud:

Sõna saavad korraldajad ja linnajuhid autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Sõna saavad korraldajad ja linnajuhid
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Laulsime oma Aitamise laulu ja esmakordselt koos meiega hümni autor Piret Hallik.

Ära kõhkle, kui vaja appi on minna, ära karda, vaid julgelt sea sammud sinna,   Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.

Ära kõhkle, kui vaja appi on minna, ära karda, vaid julgelt sea sammud sinna, Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.

Ole vapper, sa tead mis õige, mis vale. Ole kindel, et ikka nii on ju parem.   Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.

Ole vapper, sa tead mis õige, mis vale. Ole kindel, et ikka nii on ju parem. Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.

Ja siis tulid lasteaedade esindajad, et loosida välja esinemisjärjekord.

Esimene, teine....

Esimene, teine….

Närvitseda lastel aega ei olnud.  Eesruumi tulid vaid meeskonnad tädide kutsel. Teised uurisid kaisukarusid ja mängisid ning laulsid  korrldajate juhendamisel.

Milline neist on minu tulevane kaisukaru? autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Milline neist on minu tulevane kaisukaru?
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Meeskondadega tulid lapsed eesruumi, kus neid ootasid tõsised ülesanded.

1. Jooksis noaga ja kukkus sellele otsa.

Nuga kõhus. Mis nüüd saab?? autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Nuga kõhus. Mis nüüd saab??
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

2. Kukkus kõrgelt puu otsast alla, suur haav jalas ja käes.

Kukkumine kõrgusest. NB! Selgroo terviklikkuse printsiip! autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kukkumine kõrgusest. NB! Selgroo terviklikkuse printsiip!
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

3. Väikeõde vajus vannitamisel vee alla, ta ei räägi ega hinga.

Teadvuseta. Ei hinga. Elustame! autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Teadvuseta. Ei hinga. Elustame!
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Edasine oli juba meeskonnatöö. Veri kinni, hingamisteed lahti ja asend, mis sobis antud traumamehhanismiga.

Veri kinni. hingamisteed avatud in line, asend, abi kutsumine. Kohtunik on rahul!

Veri kinni. hingamisteed avatud in line, asend, abi kutsumine. Kohtunik on rahul!

Verejooksu sidumisel pidi surveside olema piisavalt tugev ja rulli otsad kaetud nagu vaja, ei mingit järeleandmist. Täpselt nii nagu  meedikute puhul.

Veri kinni ehk korralik surveside. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Veri kinni ehk korralik surveside.
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Kõhu peal, kus survesidet teha ei saa, tuli haav rullidega fikseerida.

Võõrkeha kõhus. Neli rulli ümber võõrkeha ja hoida. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Võõrkeha kõhus. Neli rulli ümber võõrkeha ja hoida.
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Hingamisteede avamiseks kasutati lähtudes traumamehhanismist kaht meetodit. Pea kuklasse või pea fikseerimist  in line.

Mina võtan pea, sina haavad! autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Mina võtan pea, sina haavad!
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Elustamisel oli esmatähtis sujuv ja sünkroonne töö ilma elustamispausideta tsüklite vahel ning rollide vahetamine.

Ei mingeid järeleandmisi, nagu päriselus vaja on. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Ei mingeid järeleandmisi, nagu päriselus vaja on.
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Erilist tähtsust omas meeskonnatöö ehk üks võtab elusignaalid, teine helistab ja koheselt algab elustamine. Käed sirged massaažil ning sagedus 90 x minutis nagu meedikutelgi

Sina elustad, mina kutsun abi. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Sina elustad, mina kutsun abi.
autorikshttp://www.tervekseluksvajalik.ee.

Sellist tegevust nähes vajus enamike täiskasvanute suu lahti.  Oma elus sadu inimesi elustanud abilinnapea dr Martinson ei väsinud imestamast, kuidas on selline sünkroonis tegutsemine võimalik 5-6 aastastel lastel?? Keegi ei olnud midagi sellist varem näinud. Meie olime ja igal lõppvõistlusel  ning selle edu tagab unikaalne algoritmkoolitus, mis on meie 18 aastase praktilise ja teadustöö vili.

Kuidas on selline asi võimalik????? autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kuidas on selline asi võimalik?????
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Algoritm tagab suurepärase meeskonnatöö,  päris mitmete 5-6 aastaste elupäästjate tegevus oli nii korrektne, et nad oleksid oma tegevusega reaalselt inimese päästnud, kuid kõige olulisem oli  sotsioloogilistele uuringutele toetuv alternatiivse väärtusmudeli pakkumine selles individualismist ning hoolimatusest tiirases ühiskonna normimudelis.

Meie ei taha olla, ei ole- vaikiv ununev lehekülg aegade raamatus.

Meie ei taha olla, ei ole- vaikiv ununev lehekülg aegade raamatus.

Kui kõik esitlused olid sooritatud, asusid kohtunikud punkte kokkulugema.

Kohtunike kolleegium autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kohtunike kolleegium
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Lapsed said veidi keelekastet ning nakitsemist.

Tühi kott ei seisa püsti autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Tühi kott ei seisa püsti
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Ja siis kokkuvõte.  Meie Galal ei ole kaotajaid. Oskusi võib alati juurde õppida, otsus kasvada Heaks Inimeseks  on midagi nii suurt, et vajab raudkindlalt medalit.  Meie medalid kasvasid medalipuu otsas.

Kõik on võitjad- absoluutselt kõik. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kõik on võitjad- absoluutselt kõik.
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Aitäh Oiltanking A/S.

Tänavu oli laste esmaabiandmise tase ühtlaselt kõrge.  Selles  tihkes pingereas saavutasid esikoha Tallinna Rõõmupesa väikesed elupäästjad ning nende särasimsed ning alati rõõmsad õpetajad.

Parimatest parimad autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Parimatest parimad
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Ja taas küsisid tädid, onud kaameratega: ” Kuidas see teil õnnestus?”

Kuidas see teil õnnestus? autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Kuidas see teil õnnestus?
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Ilmselt selle tõttu, et nad uskusid, et niiviisi saab lastele õpetada mitte ainult esmaabi vaid midagi hoopis olulisemat. Enne kui nad asuvad õppima matemaatkat, loodusteadust , keeli ja palju muud, tegime me mudagi hoopis olulisemat- me õpetasime neid armastama.

Hümni laulmine autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Hümni laulmine
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Viimane ühislaulmine kuhu haarati ka lapsevanemad, sponsorid, linnaametnikud, korraldajad ja kaasaelajad. Me laulame oma Aitamise Laulu ja selles ringis tahame me hoida hellalt kõiki neid Eestimaa inimesi, kes valmistasid või ostsid kaisukaru, riputasid ta kaela oma head soovid ja saatsid kallistusega karukese  väikestele elupäästjatele.

Ära kõhkle, kui vaja appi on minna, ära karda, vaid julgelt sea sammud sinna,  Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.  Ole vapper, sa tead mis õige, mis vale. Ole kindel, et ikka nii on ju parem.  Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.

Ära kõhkle, kui vaja appi on minna, ära karda, vaid julgelt sea sammud sinna,
Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.
Ole vapper, sa tead mis õige, mis vale. Ole kindel, et ikka nii on ju parem.
Sest just sina võid olla see, tänu kellele on kindlam elutee.

See on meie- Valu Vennaskonna ühispilt. Need on inimesed, suured ja väikesed. kes deklareerivad kõige kiuste.

Me tahame olla inimlikud ja head inimesed.

Valu vennaskond autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Valu vennaskond
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Me oleme südamega selgeks õppinud, et kõigil meil on üks, habras ja meeletult väärtuslik elu.

Valu vennaskond autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Valu vennaskond
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Me julgeme õnnetust ära hoida!

Valu vennaskond autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Valu vennaskond
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Valu vennaskond

Valu vennaskond

Me õpime taas ja taas uuesti inimest aitama.

Meie ei luba haiget teha nendele, kes ei oska rääkida.

Ühine hingamine nüüd juba 20 aastat

Ühine hingamine nüüd juba 20 aastat

Tänavu vilksatab  Eestimaa suves sadakond suure punase südamega särki.  Särgi seljal on koos karukesega sõnum- Mina hoolin.  Meie julgeme hoolida Eestimaa tulevikust ja jätkame kangekaelselt edasi.  Augustis alustame taas Heade Inimeste koolitamist ja ikka tuhandete kaupa.  Kas sina hoolid ka?  Tule ja pane õlg alla. Igasugune abi on teretulnud.

Tule koos meiega joonistama Eestimaale uut nägu. autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Tule koos meiega joonistama Eestimaale uut nägu.
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.

Aga suvel saavad kõik Hea Inimese Gala osavõtjad hoolimise särgis Grillfestil endale VIP pääsme. Aitäh, hea koostööpartner Auris Rätsep ja Grillfest MTÜ.

Hea Inimese Galad said  praegu läbi. Kohtume uuel Galal sügisel. Uued lapsed, uued lasteaia õpetajad, uued lastevanemad. Loodame, et ka uued ja vanad sponsorid, toetajad ning pöidlahoidjad.

Mina hoolin! autoriks www.tervekseluksvajalik.ee.

Mina hoolin!
autoriks http://www.tervekseluksvajalik.ee.